• DSC_7950b.jpg
 • DSC_9683.jpg
 • IMG_0723.jpg
 • DSC_5250.jpg
 • DSC_7945.jpg
 • DSC_079.jpg
 • DSC_222.jpg
 • DSC_9777.jpg
 • DSC_5291.jpg
 • DSC_5246.jpg
 • DSC_7934.jpg
 • DSC_9774.jpg
 • DSC_9728.jpg
 • DSC_9772.jpg
 • DSC_9786.jpg
 • DSC_7940.jpg
 • DSC_7932.jpg
 • DSC_075.jpg
 • DSC_067.jpg
logo pl-sk logo eu fond

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Vedúci partner: Miasto i Gmina Szczawnica
Partner projektu 1: Obec Lesnica
Názov projektu: Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica
v poľsko-slovenskom pohraničí
rozšírením infraštruktúry
cestovného ruchu.
Číslo projektu: WTSL.02.01.00-12-267/10